img_7711

Gamma NT tổ chức thành công diễn đàn BMF 2018

Kỷ niệm 60 năm truyền thống nhành Xây dựng, tại Hà Nội, với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội VLXD Việt Nam, Công ty Gamma NT đã tổ chức thành công chương trình: Diễn đàn các doanh nghiệp phát triển bền vững vì chất lượng công trình – BMF2018.

Xem thêm
teel-vn_giao_dien_avt

Teel.vn – mẫu web chuẩn cho nhà thầu xây dựng

Vừa qua, tại Hà Nội, Gamma NT và Công ty CP Xây dựng TEEL Việt Nam đã nhất trí cho ra mắt website: teel.vn. Với sự hợp tác của bộ phận kỹ thuật Gamma Tech và Bộ phận phát triển dự án TEEL, 2 bên đã đưa ra một mẫu điển hình cho website dành cho các nhà thầu xây dựng.

Xem thêm