Logo_VLXD_1

Vật liệu xây dựng

Thành lập năm 2010, cung cấp thông tin chuyên ngành về vật liệu xây dựng: công nghệ, thiết bị, thị trường, các chủng loại sản phẩm vật liệu xây dựng, quy định pháp luật, chân dung doanh nhân – doanh nghiệp, tài liệu chuyên ngành…

Xem thêm
Logo_Ximang_2

Xi măng Việt Nam

Thành lập năm 2007, phổ biến kiến thức và cung cấp thông tin chuyên ngành trong lĩnh vực sản xuất xi măng: công nghệ thiết bị, thị trường, nguyên liệu, dự án đầu tư, tài liệu, chủng loại sản phẩm…

Xem thêm
Logo_MTX

Bảo vệ môi trường

Thành lập năm 2008, là địa chỉ tin cậy phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường, chuyên ngành xử lý môi trường, truyền thông sự kiện về bảo vệ môi trường, cảnh báo ô nhiễm, tài liệu chuyên ngành, quy định pháp luật về môi trường…

Xem thêm
Logo_Thucphamtotnhat_3

Thực phẩm tốt nhất

Hoạt động từ năm 2012, cung cấp thông tin về ngành lương thực thực phẩm; giới thiệu các công nghệ chế biến, các sản phẩm chất lượng cao, các thương hiệu uy tín…

Xem thêm