congngheweb_thietkeweb_trinhduyetweb

Sắp có trình duyệt Web3 cho người Việt

Cốc Cốc hợp tác cùng – KardiaChain để phát triển một ví không giám sát tích hợp vào trình duyệt Cốc Cốc nhằm thúc đẩy việc sử dụng blockchain và Web3 của người Việt Nam và quốc tế.

Xem thêm