Chính sách bảo mật thông tin

1/. Mục đích và phạm vi thu thập: Những thông tin chúng tôi thu thập trên website congngheweb.vn tại mục Liên hệ gồm: Họ tên Email Chủ đề Nội dung Mục đích thu thập thông tin này để ghi nhận và xử lý nhu cầu của khách hàng về dịch vụ của công ty chúng […]

Xem thêm