vlxd_org_bmf3

(Tiếng Việt) Công ty Gamma NT tổ chức thành công Diễn đàn Doanh nghiệp VLXD Việt Nam – BMF2019 với chủ đề: “Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”.

(Tiếng Việt) Từ năm 2016 đến nay, Chương trình Diễn đàn VLXD – BMF là một sự kiện thường niên do Công ty Gamma NT phối hợp với Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam tổ chức thực hiện với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng.

Xem thêm
ictnews_bo-truong

(Tiếng Việt) Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Năm 2020 sẽ là năm chuyển đổi số quốc gia để tiến tới một Việt Nam số”

(Tiếng Việt) Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2020 sẽ là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động mạnh mẽ để tiến tới một Việt Nam số. Đây sẽ là một sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện, mà đầu tiên là sự chuyển đổi về phương thức, qui trình vận hành, về cách làm việc trong mọi lĩnh vực.

Xem thêm