(Tiếng Việt) Hoàn thành xuất bản website Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ VLXD

(Tiếng Việt) Vừa qua tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ Vật liệu xây dựng (INTEBM) và Công ty Gamma NT đã thống nhất công bố ra mắt website chính thức tại địa chỉ intebm.vn.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post