(Tiếng Việt) Hé lộ AI “bí mật” của Shein và sự phức tạp đằng sau mức định giá 66 tỷ USD

(Tiếng Việt) Các công ty đang tìm kiếm những cách thức đổi mới để tạo ra giá trị và khai thác các nguồn doanh thu mới có thể tìm thấy nguồn cảm hứng ở Shein, đặc biệt là trong việc ứng dụng AI vào các tình huống kinh doanh.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post