Dịch vụ sáng tác Slogan

Dịch vụ sáng tác Slogan

Nếu như logo là yếu tố chính trong quá trình truyền thông và quảng bá thương hiệu, thì Slogan chính là gia vị làm cho hình ảnh thương hiệu xuất hiện thêm phần độc đáo và khó quên.

Xem thêm
Phát triển thương hiệu

Phát triển thương hiệu

Ngày nay, muốn kinh doanh bạn phải làm thương hiệu. Muốn làm thương hiệu, ngoài các nguồn lực khác, cũng rất cần ở bạn sự đam mê và lòng kiên trì. Gamma NT lưu ý bạn 10 vấn đề sau:

Xem thêm
Nhận diện thương hiệu cơ bản

Nhận diện thương hiệu cơ bản

Đầu tư một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp sẽ đem lại giá trị mỗi lần bạn sử dụng chúng để tiếp xúc với khách hàng. Dưới đây là những hạng mục công việc cơ bản trong gói dịch vụ Nhận diện thương hiệu của Gamma NT:

Xem thêm
Tư vấn thương hiệu

Tư vấn thương hiệu

Mục tiêu: Đánh giá hiện trạng về thương hiệu của doanh nghiệp, đặt ra mục tiêu của quá trình xây dựng thương hiệu.

Xem thêm
Bảo vệ thương hiệu

Bảo vệ thương hiệu

Mọi vấn đề liên quan đến danh tiếng và khủng hoảng thương hiệu DN sẽ được kiểm soát bởi các gói dịch vụ của Gamma NT, bao gồm các sản phẩm:

Xem thêm
Quảng bá Website

Quảng bá Website

Có ý nghĩa gì khi bạn sở hữu website đẹp về hình thức, phong phú về nội dung nhưng không được mọi người biết đến.

Xem thêm