trucos-mejorar-velocidad-ordenador

(Tiếng Việt) Những sai lầm trong thiết kế cơ sở dữ liệu

(Tiếng Việt) Là một lập trình viên, bất kể khi nào được giao một task nào đó dựa trên code có sẵn, bạn thường sẽ gặp phải rất nhiều thách thức. Một trong số đó liên quan đến việc hiểu mô hình dữ liệu (data model) của ứng dụng. Bạn sẽ mất một khoảng thời gian để hiểu về các bảng, các cột, giá trị cũng như những ràng buộc, thủ tục lưu trữ, hàm hay triggers,…

Xem thêm