Dịch vụ cung cấp chứng thư số công cộng của GlobalSign Việt Nam

Dịch vụ cung cấp chứng thư số công cộng của GlobalSign Việt Nam

Ý thức được mức độ quan trọng của xác thực – bảo mật, trong thời gian gần đây, khá nhiều DN có nhu cầu trang bị cho website của mình chứng thư số máy chủ SSL nhằm mã hóa mọi dữ liệu trao đổi giữa người dùng và website với cơ chế mã hóa mạnh mẽ nhất hiện nay. Đáp ứng nhu cầu đó, Công ty Gamma NT đã hợp tác với GlobalSign (Nhật Bản) cung cấp dịch vụ chứng thư số SSL.

Xem thêm