startmenu

3 tính năng của Windows 10X nên được mang lên Windows 10

Windows 10X không chỉ là một hệ điều hành dành cho các thiết bị màn hình kép và màn hình gập, nó còn là nền tảng nhằm giới thiệu một loạt những thay đổi đối với trải nghiệm Windows hiện đại mà Windows 10 đã tiên phong nhiều năm trước.

Xem thêm