bigdata03

Ứng dụng của Big Data

Big Data có thể giúp bạn giải quyết nhiều hoạt động kinh doanh, từ phân tích trải nghiệm của khách hàng đến xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh. Sau đây chúng tôi đưa ra một vài ứng dụng tiêu biểu của Big Data.

Xem thêm
3vs_bigdata-300-jpg

3V của Big Data

BigData – Một công nghệ mới xuất hiện nhưng đóng vai trò không thể thiếu trong thời đại công nghệ 4.0. BigData thường được mô tả bởi 3V như sau:

Xem thêm