Ứng dụng của Big Data

Big Data có thể giúp bạn giải quyết nhiều hoạt động kinh doanh, từ phân tích trải nghiệm của khách hàng đến xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh. Sau đây chúng tôi đưa ra một vài ứng dụng tiêu biểu của Big Data.

bigdata03

Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới

Các công ty như Netflix và Procter & Gamble sử dụng Big Data  để dự đoán nhu cầu của khách hàng. Họ xây dựng các mô hình dự đoán cho các sản phẩm và dịch vụ mới bằng cách phân loại các thuộc tính chính của các sản phẩm hoặc dịch vụ trong quá khứ và hiện tại, đồng thời mô hình hóa mối quan hệ giữa các thuộc tính đó và thành công thương mại của các dịch vụ. Ngoài ra, P&G sử dụng dữ liệu và phân tích từ các nhóm tập trung, phương tiện truyền thông xã hội, thị trường thử nghiệm và triển khai cửa hàng sớm để lập kế hoạch, sản xuất và tung ra sản phẩm mới.

Dự đoán phục vụ duy trì hệ thống

Các yếu tố có thể dự đoán hỏng hóc cơ học có thể nằm sâu trong dữ liệu có cấu trúc, chẳng hạn như năm, kiểu dáng và kiểu thiết bị, cũng như trong dữ liệu phi cấu trúc bao gồm hàng triệu mục nhập nhật ký, dữ liệu cảm biến, thông báo lỗi và nhiệt độ động cơ. Bằng cách phân tích các dấu hiệu của các sự cố tiềm ẩn này trước khi sự cố xảy ra, các tổ chức có thể triển khai bảo trì hiệu quả hơn về chi phí và tối đa hóa thời gian hoạt động của các bộ phận và thiết bị.

Trải nghiệm khách hàng

Cuộc đua cho khách hàng đang diễn ra. Một cái nhìn rõ ràng hơn về trải nghiệm của khách hàng hiện có thể hơn bao giờ hết. Big Data cho phép bạn thu thập dữ liệu từ phương tiện truyền thông xã hội, lượt truy cập web, nhật ký cuộc gọi và các nguồn khác để cải thiện trải nghiệm tương tác và tối đa hóa giá trị được phân phối. Bắt đầu cung cấp các ưu đãi được cá nhân hóa, giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ và xử lý các vấn đề một cách chủ động.

Gian lận và bảo mật

Khi nói đến vấn đề bảo mật, không chỉ có một vài tin tặc lừa đảo mà bạn phải đối mặt với toàn bộ nhóm chuyên gia. Cảnh quan bảo mật và các yêu cầu tuân thủ không ngừng phát triển. Big Data giúp bạn xác định các mẫu trong dữ liệu chỉ ra gian lận và tổng hợp khối lượng lớn thông tin để thực hiện báo cáo theo quy định nhanh hơn nhiều.

Học máy

Học máy là một chủ đề nóng hiện nay và Big Data là một trong những lý do tại sao bây giờ chúng ta có thể dạy máy móc thay vì lập trình chúng. Sự sẵn có của Big Data đã đào tạo các mô hình học máy giúp điều đó trở nên khả thi.

Đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh

Hiệu quả hoạt động có thể không phải lúc nào cũng được đưa tin, nhưng đó là lĩnh vực mà Big Data có tác động nhiều nhất. Với Big Data, bạn có thể phân tích và đánh giá quá trình sản xuất, phản hồi và lợi nhuận của khách hàng cũng như các yếu tố khác để giảm thiểu sự cố ngừng hoạt động và dự đoán nhu cầu trong tương lai. Big Data cũng có thể được sử dụng để cải thiện việc ra quyết định phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại.

Thúc đẩy sự đổi mới

Big Data có thể giúp bạn đổi mới bằng cách nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người, tổ chức, thực thể và quy trình, sau đó xác định những cách thức mới để sử dụng những hiểu biết sâu sắc đó. Sử dụng thông tin chuyên sâu về dữ liệu để cải thiện các quyết định về cân nhắc tài chính và lập kế hoạch. Kiểm tra các xu hướng và những gì khách hàng muốn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới, thực hiện đánh giá động và có những khả năng vô tận khác.

Nguồn: internet

Tin liên quan