SLS công bố lãnh đạo nhiệm kỳ 2013-2018

Ông Nguyễn Xuân Minh là Phó TGĐ thường trực được bổ nhiệm giữ chức Quyền TGĐ thay ông Trần Văn Thành nghỉ hưu.

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo thay đổi nhân sự cấp cao.

Lãnh đạo SLS

 

Tin liên quan