Công ty CCBM tổng kết công tác năm 2013

Ngày 17/1/2014, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình VLXD (CCBM) là một doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014. Đây là đơn vị đã tin tưởng, lựa chọn Gamma NT là đối tác truyền thông và quảng bá thương hiệu CCBM thông qua Website: www.ccbm.com.vn và các Website khác thuộc sự quản lý của Gamma NT.

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch 2014 được Tổng Giám đốc Nguyễn Khánh Hà đã trình bày tại hội nghị đã nêu rõ:

Năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức; hoạt động của các doanh nghiệp trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động hoặc phải thu hẹp sản xuất và hoạt động, tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo sâu sát trong các mặt hoạt động SXKD, lãnh đạo Công ty thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trong năm, Công ty đã ký kết được 17 hợp đồng mới thuộc lĩnh vực: tư vấn, cung cấp vật tư và thi công lắp đặt, với tổng giá trị trên 47 tỷ đồng. Tổng giá trị SXKD đạt 37,058 tỷ đồng (bằng 100% kế hoạch). Tổng giá trị doanh thu đạt 35,052 tỷ đồng (bằng 100% kế hoạch năm); trong đó: lĩnh vực tư vấn truyền thống đạt 9,366 tỷ đồng; lĩnh vực kinh doanh cho thuê văn phòng đạt 3,894 tỷ đồng; lĩnh vực kinh doanh khoáng sản và kinh doanh khác đạt 8,745 tỷ đồng; lĩnh vực kinh doanh ván sàn đạt 6,882 tỷ đồng; lĩnh vực thi công (xây lắp và thi công ván sàn) đạt 6,165 tỷ đồng. Năm 2013, tổng lợi nhuận của Công ty đạt 385 triệu đồng, nộp ngân sách 4,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, trong các hoạt động chuyên môn, Công ty không ngừng duy trì và đẩy mạnh công tác Marketing  nhằm tìm kiếm khai thác các hợp đồng mới ở lĩnh vực tư vấn truyền thống cũng như tìm kiếm và phát triển sang một số lĩnh vực mới như: công nghệ sản xuất vôi công nghiệp, công nghệ sản xuất tấm trần thạch cao, sản xuất bột đá trắng, công nghệ gạch không nung ACC… Các hoạt động chuyên môn khác như: Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng; công tác tài chính – kế toán; công tác tổ chức cán bộ… cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ kịp thời, đúng quy định.  Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được duy trì ổn định với nhiều hoạt động bổ ích, có ý nghĩa.

 

 
Tổng Giám đốc CCBM Nguyễn Khánh Hà trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2013

Năm 2014, lãnh đạo và CBCNV Công ty đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu chính cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cụ thể: Phấn đấu đưa mức tăng trưởng sản xuất kinh doanh của Công ty đạt 5% so với năm 2013; Phấn đấu đạt giá trị sản lượng 34,5 tỷ đồng, lợi nhuận 420 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Tại hội nghị, Công ty đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động năm 2013.

Gamma NT

Tin liên quan