home_ccbm

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng

Tiền thân là khối Thiết kế thuộc Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, được thành lập từ ngày 04 /11/1969. Tháng 5/1993, theo Quyết định số 176A/BXD-TCLĐ ngày 5/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Khối thiết kế được tách ra khỏi Viện Vật liệu xây dựng thành lập doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ, với tên gọi Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng.

Xem thêm
home_lamode

Công ty Cổ phần Sơn La Mode

Công ty CP Sơn LA MODE, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Đình Phú được thành lập năm 2009 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200871036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 19/1/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 22/10/2013 và lĩnh vực ngành nghề chính của Công ty là: sản xuất các loại sơn trang trí và chất phủ bề mặt.

Xem thêm
sesan_giao_dien_avt

Hệ thống Quản lý CSDL điện tử Công ty Phát triển Thủy điện Sê San

Hệ thống Quản lý Cơ sở dữ liệu điện tử (nội bộ) Công ty Phát triển Thủy điện Sê San hoạt động dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ web và có thể sử dụng khai thác trực tuyến. Căn cứ vào các quy trình nghiệp vụ, ứng dụng được phân rã thành các phân hệ (module), đảm bảo thực hiện chức năng nghiệp vụ của công tác lưu trữ, khai thác, sử dụng theo chế độ phân quyền kép: cho người quản trị và người sử dụng.

Xem thêm
phattrienweb_web_himat_vn_avt_da

Công ty CP Vật liệu xây dựng tính năng cao HIMAT

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng tính năng cao HIMAT là đơn vị thành viên của Viện Vật liệu xây dựng, được ra đời với chức năng sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đặc thù của ngành, với tính năng đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của ngành VLXD.

Xem thêm
Giaodien_Xi_mang_Kien_Khe_Avt

Công ty Cổ phần Xi măng Kiện Khê

Xi măng Kiện Khê là sản phẩm xi măng do công ty cổ phần xi măng Kiện Khê sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ khô – lò quay. Vị trí nhà máy sản xuất xi măng đặt tại thị trấn Kiện Khê, tỉnh Hà nam là vùng nguyên liệu dồi dào đặc biệt nguyên liệu chính sử dụng trong sản xuất xi măng là Đá vôi có chất lượng cao nổi tiếng hàng trăm năm. Công nghệ tiên tiến, nguyên liệu tốt là điều kiện cơ bản để công ty cổ phần xi măng Kiện Khê sản xuất ra sản phẩm xi măng có chất lượng cao.

Xem thêm