Ví điện tử là gì?

Cũng giống như chiếc ví truyền thống, ví điện tử là nơi chứa tiền bạc của bạn, nhưng ở dưới dạng một ứng dụng trên điện thoại di động. Ví điện tử hiện đang trở thành xu hướng thanh toán mới, và ngày càng được áp dụng ở nhiều trang thương mại điện tử, cũng […]

Cũng giống như chiếc ví truyền thống, ví điện tử là nơi chứa tiền bạc của bạn, nhưng ở dưới dạng một ứng dụng trên điện thoại di động. Ví điện tử hiện đang trở thành xu hướng thanh toán mới, và ngày càng được áp dụng ở nhiều trang thương mại điện tử, cũng như các dịch vụ trực tuyến và ngoại tuyến.