Tags là gì?

Tag: Trong website, Tags có nghĩa là chủ đề phụ được gắn thêm vào trong một bài viết, có liên quan mật thiết đến nội dung của bài viết/ trang web. Chúng được sử dụng làm nhãn dán nhóm các bài viết có cùng một chủ đề với nhau trên cùng một trang, hiển thị […]

Tag: Trong website, Tags có nghĩa là chủ đề phụ được gắn thêm vào trong một bài viết, có liên quan mật thiết đến nội dung của bài viết/ trang web. Chúng được sử dụng làm nhãn dán nhóm các bài viết có cùng một chủ đề với nhau trên cùng một trang, hiển thị ở cuối bài viết tùy theo cấu trúc và cách cài đặt của mỗi website. Một thẻ tag chứa nhiều bài viết ở các danh mục khác nhau và thường đứng độc lập.