MPEG là gi?

MPEG: Moving Picture Experts Group là một tiêu chuẩn quốc tế để mã hóa và nén video.

MPEG: Moving Picture Experts Group là một tiêu chuẩn quốc tế để mã hóa và nén video.