Google Ads là gì?

Google Ads: Google Ads (Google Adwords) là một công cụ quảng cáo trực tuyến có trả phí do Google cung cấp, hỗ trợ các cá nhân/ tổ chức có nhu cầu quảng bá thương hiệu, sản phẩm/ dịch vụ của đơn vị trên Internet. Google Ads cho phép doanh nghiệp chủ động thay đổi, tùy […]

Google Ads: Google Ads (Google Adwords) là một công cụ quảng cáo trực tuyến có trả phí do Google cung cấp, hỗ trợ các cá nhân/ tổ chức có nhu cầu quảng bá thương hiệu, sản phẩm/ dịch vụ của đơn vị trên Internet. Google Ads cho phép doanh nghiệp chủ động thay đổi, tùy chỉnh thời gian hay ngân sách chạy quảng cáo, thiết lập các mục tiêu kinh doanh.