Facebook ads là gì?

Facebook ads: Ads là viết tắt của Advertising với nghĩa là quảng cáo, Facebook Ads hay Facebook Advertising là dịch vụ quảng cáo của mạng xã hội Facebook. Chạy Facebook Ads là hoạt động phổ biến rộng rãi, được đông đảo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn bên cạnh các loại hình quảng […]

Facebook ads: Ads là viết tắt của Advertising với nghĩa là quảng cáo, Facebook Ads hay Facebook Advertising là dịch vụ quảng cáo của mạng xã hội Facebook. Chạy Facebook Ads là hoạt động phổ biến rộng rãi, được đông đảo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn bên cạnh các loại hình quảng cáo khác nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ của đơn vị đến người sử dụng Facebook.