Đường link là gì?

Link: Link hay còn gọi hyperlink là “siêu liên kết”, có nhiệm vụ kết nối website này đến website khác. Chúng có thể kết nối các trang ở cùng một website hoặc điều hướng người dùng đến một trang thuộc web bất kỳ. Link hiển thị dưới các định dạng khác nhau: Hình ảnh, text […]

Link: Link hay còn gọi hyperlink là “siêu liên kết”, có nhiệm vụ kết nối website này đến website khác. Chúng có thể kết nối các trang ở cùng một website hoặc điều hướng người dùng đến một trang thuộc web bất kỳ. Link hiển thị dưới các định dạng khác nhau: Hình ảnh, text hoặc đối tượng thông tin.