(Tiếng Việt) Thời điểm nào doanh nghiệp nên nâng cấp hạ tầng IT?

(Tiếng Việt) Nâng cấp hạ tầng IT để phục vụ chuyển đổi số là việc sớm muộn mà mỗi doanh nghiệp phải thực hiện. Vậy đối với mỗi doanh nghiệp, thời điểm nào sẽ là thời điểm thích hợp để nâng cấp cơ sở hạ tầng?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post