(Tiếng Việt) FileZilla – Phần mềm trao đổi dữ liệu lên web server dễ dàng

(Tiếng Việt) FileZilla đã được ra đời dựa trên những nhu cầu truyền tải dữ liệu giữa máy tính cá nhân lên máy chủ một cách nhanh chóng, ngoài ra còn có thể quản lý các nội dung thông qua tài khoản FTP của người dùng cùng với những ưu điểm nổi bật hơn so với các phần mềm khác.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post