(Tiếng Việt) YouTube ẩn số lượng “không thích” cho video

(Tiếng Việt) YouTube vừa công bố chính sách mới của dịch vụ nhằm ẩn số lượng “không thích” đối với các video trên nền tảng này.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post