(Tiếng Việt) Facebook thu thêm 5% thuế với các nhà quảng cáo ở Việt Nam

(Tiếng Việt) Quy định mới của Facebook sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/6/2022.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post