(Tiếng Việt) Facebook bắt đầu siết chặt các bài viết viral, tài khoản giả mạo câu view

(Tiếng Việt) Facebook sẽ xác nhận danh tính của những tài khoản có bài viết viral, nếu tài khoản chưa được xác nhận thì bài viết sẽ bị giới hạn tương tác.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post