Gamma NT: Họp bàn kế hoạch phát triển năm 2011

Sáng ngày 19-2-2011, tại văn phòng công ty, ban lãnh đạo Gamma NT đã tổ chức Hội nghị họp bàn thông qua Đề án Phát triển nội dung và Đề án phát triển kinh doanh năm 2011 do Phòng Phát triển Nội dung và Phòng kinh doanh đệ trình. Tham gia hội nghị có đầy đủ HDQT và lãnh đạo Công ty.

Kế hoạch phát triển website ximang.vn của đại diện phòng nội dung Bùi Phương Thanh được ban lãnh đạo hết sức chú ý. Trong bản kế hoạch, bà Thanh đã nêu thực trạng của website trong năm 2010 vừa qua đồng thời nhấn mạnh những sự cố thường xuyên xảy ra gây khó khăn cho công tác duy trì và ổn định tin bài. Từ hiện trạng đã nêu, bà yêu cầu sự hợp tác, liên kết rõ ràng hơn nữa từ phía phòng Kỹ thuật IT, tạo điều kiện cho web hoạt động tốt hơn. Bà Thanh khẳng định: Công tác biên tập tuân theo những quy chuẩn, tránh những sai sót là việc cần thiết để tạo uy tín của website.

 

Bà Thanh trình bày kế hoạch phát triển website: www.ximang.vn

 

Để đưa website phát triển hơn nữa, phòng Nội dung đặt ra yêu cầu bên cạnh việc duy trì số lượng tin, bài trên mỗi chuyên mục theo định mức đồng thời tặng cường số bài viết tổng hợp và các bài do phóng viên của công ty tự viết. Trong năm 2011, ban biên tập website sẽ tăng cường trao đổi tài liệu và tin tức tức từ Bộ Xây dựng, Hiệp Hội Xi Măng và các cơ quan báo chí chuyên ngành.

 

Bản kế hoạch được ban lãnh đạo đánh giá tốt về tính logic và những hướng mới cần thiết phải làm của phòng phát triển nội dung. Trên cơ sở bản kế hoạch đó, GĐ yêu cầu Trương Đức Dũng yêu cầu bà Thanh phải có kế hoạch chi tiết cho từng quý và thường xuyên theo dõi kết quả đạt được so với dự kiến ban đầu trong bản kế hoạch.

 

Tiếp đó, Bản kế hoạch phát triển website moitruong.com.vn của ông Trần Ngọc Nginh nêu nhiệm vụ trước mắt là phát triển forum nhằm thu hút độc giả. Duy trì và ổn định website và forum đặt ra yêu cầu cho mỗi biên tập viên và phóng viên phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình.

 

 

Ông Trần Ngọc Nginh nêu nhiệm vụ phát triển web www.moitruong.com.vn

 

Trong 2 bản kế hoạch đã trình, việc tuyển cộng tác viên, tạo sự phong phú về tin bài cho website được đặc biệt chú trọng. Ban lãnh đạo cũng đồng tình với việc thay đổi một số tên mục trong 2 website do ông Nghinh và bà Thanh đề ra.

 

Tiếp tục chăm sóc khách hàng truyền thống của công ty, mở rộng quan hệ với khách hàng tiềm năng, đưa về các hợp đồng dầu mỡ và truyền thông là nhiệm vụ trong thời gian tới của phòng kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Quỳnh- trưởng phòng kinh doanh đã đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ trên mới trong bản kế hoạch của mình. Đồng thời, bà cũng đưa ra một số ý tưởng kinh doanh mới. Theo đó, việc tổ chức các sự kiện truyền thông nhằm thu hút độc giả là một công việc quan trọng để phát triển website. Ngoài ra, bên kinh doanh cũng sẽ kết hợp với bên nội dung viết bài quảng bá hình ảnh các doanh nghiệp.

 

Bà Quỳnh nêu những ý tưởng kinh doanh mới

 

Ban lãnh đạo đánh giá cao những điểm sáng tạo trong Đề án về kế hoạch kinh doanh của  bà Quỳnh và yêu cầu bà đưa ra những chỉ tiêu cụ thể mà phòng kinh doanh cần đạt trong thời gian tới.

 

Các kế hoạch được ban lãnh đạo thông qua, các trưởng phòng sẽ bổ sung chi tiết và hiện thực hóa kế hoạch này đồng thời hoàn chỉnh báo cáo trong thời gian gần nhất. Để lãnh đạo Công ty trình HDQT phê duyệt, đồng thời triển khai thực hiện.

 

Nguyên Vân
 

related-post