(Tiếng Việt) Thông báo thay đổi tên Doanh nghiệp và trụ sở Công ty.

(Tiếng Việt) Sau hơn 10 năm phát triển, sau khi xem xét xu hướng thị trường và khả năng, nguồn lực Công ty, Ban Lãnh đạo Gamma NT quyết định thay đổi tên Doanh nghiệp và Trụ sở Công ty, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post