(Tiếng Việt) Thông báo của Công ty Gamma NT về việc phát hành hóa đơn điện tử

(Tiếng Việt) Theo xu thế chung và với sự tiện dụng của hình thức hóa đơn điện tử, Ban lãnh đạo Công ty Gamma NT quyết định chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử với sự hỗ trợ của BKAV.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post