(Tiếng Việt) Phát hiện chiến dịch APT nhắm vào máy tính không kết nối Internet tại Việt Nam

(Tiếng Việt) Theo Bkav, các máy tính bị nhắm tới trong chiến dịch lần này chủ yếu là máy văn thư, kế toán thuộc các cơ quan, tổ chức nhà nước. Đây là những máy tính chứa dữ liệu quan trọng, khi bị đánh cắp sẽ gây hậu quả lớn.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post