(Tiếng Việt) Những dòng code nhỏ làm biến đổi cả thế giới

(Tiếng Việt) Khởi đầu từ những dòng code nhỏ này, email, tàu vũ trụ Apollo 11, trình duyệt web, Google, Bitcoin và nhiều điều khác nữa đã được tạo ra và thay đổi hoàn toàn thế giới từ đó đến nay.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post