(Tiếng Việt) Hơn 48.600 cuộc tấn công vào các hệ thống CNTT trọng yếu trong 6 tháng đầu năm

(Tiếng Việt) Theo ghi nhận của Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm nay, đã phát hiện 48.646 cuộc tấn công với nhiều hình thức tinh vi vào các hệ thống CNTT trọng yếu của Đảng và Nhà nước.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post