(Tiếng Việt) Hoàn thành website và ứng dụng CSDL Công ty xi măng Tân Phú Xuân

(Tiếng Việt) Vừa qua, sau 3 tháng triển khai, Gamma NT đã hoàn thành việc xây dựng website và ứng dụng thư viện nội bộ trực tuyến. Cả 2 hợp phần đã được tích hợp chạy trên địa chỉ www.tpx.vn và csdl.tpx.vn.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post