(Tiếng Việt) Hoàn thành ứng dụng quản trị CSDL Công ty Đầu tư phát triển Điện Sê San 3A

(Tiếng Việt) Vừa qua, sau 3 tháng triển khai, Gamma NT đã hoàn thành việc xây dựng ứng dụng thư viện nội bộ trực tuyến (Golib) cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A. Ứng dụng đã được tích hợp chạy trên địa chỉ csdl.sesan3a.vn.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post