(Tiếng Việt) Google ngăn chặn mạng lưới mã độc Glupteba điều khiển hơn 1 triệu máy tính

(Tiếng Việt) Google vừa công bố đã tiến hành các hành động làm gián đoạn mạng lưới mã độc Glupteba, đang điều khiển hơn 1 triệu máy tính Windows trên toàn cầu, với hàng ngàn thiết bị bị lây nhiễm mới mỗi ngày.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post