(Tiếng Việt) Google, Facebook và các công ty công nghệ sẽ phải công bố toàn bộ thuật toán

(Tiếng Việt) Theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số mới của Liên minh Châu Âu.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post