(Tiếng Việt) Gần 80% số tên miền có dấu hiệu vi phạm là tên miền quốc tế

(Tiếng Việt) Quá trình rà soát tên miền liên quan đến thương mại điện tử, ngân hàng do VNNIC tiến hành đã phát hiện hơn 450 tên miền có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, tên miền quốc tế chiếm gần 80%.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post