(Tiếng Việt) Facebook xóa sổ 3,2 tỷ tài khoản giả mạo, hàng triệu bài viết lạm dụng trẻ em

(Tiếng Việt) Chỉ từ tháng 4 tới tháng 9/2019, Facebook đã xóa 3,2 tỷ tài khoản giả mạo cùng hàng triệu bài viết có nội dung lạm dụng trẻ em và tự sát.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post