(Tiếng Việt) Cuối cùng Facebook cũng cho xóa bài viết cũ hàng loạt

(Tiếng Việt) Facebook giới thiệu công cụ mới giúp người dùng xóa hàng loạt bài viết cũ trên nền tảng này.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post