(Tiếng Việt) Có 1.383 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam trong tháng 1-2022

(Tiếng Việt) Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, Bộ đã ghi nhận và hướng dẫn khắc phục 1.383 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong tháng 1-2022.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post