(Tiếng Việt) “Chẳng có bữa ăn nào miễn phí”, câu này có đúng với Google Wi-Fi ở Việt Nam không?

(Tiếng Việt) Chẳng có công ty nào lại bỗng dưng cho không người dùng cái gì cả… Quả thật, một mạng Wi-Fi miễn phí sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Google.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

related-post