Tuyển nhân viên IT

Công ty Gamma NT chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên công nghệ thông tin (IT) với một số yêu cầu cụ thể như sau:

Xem thêm

Tuyển nhân viên kinh doanh, Marketing, PR

Công ty Gamma NT cần tuyển nhân viên khai thác khách hàng Quảng cáo trên tạp chí chuyên ngành và chuyên trang điện tử: www.ximang.vn; www.moitruong.com.vn; Tổ chức sự kiện, kinh doanh website…

Xem thêm

Tuyển nhân viên kinh doanh, Marketing, PR

Công ty Gamma NT cần tuyển nhân viên khai thác khách hàng Quảng cáo trên tạp chí XI MĂNG VIỆT NAM và chuyên trang điện tử: www.ximang.vn; www.moitruong.com.vn; Tổ chức sự kiện, kinh doanh website…

Xem thêm