I/O Là gì?

I/O: Là viết tắt của Input/Output.

I/O: Là viết tắt của Input/Output.